admin on March 16th, 2014

En Medicina mezlernejo en Banja Luka, e-societo „La Mondo“ organizis prelegon „ESPERANTO – PONTO INTER HOMOJ“.

La 26-an de februaro en Medicina mezlernejo Banja Luko, Bosnio-Hercegovino, unua foje okazis prelegon pri Esperanto. Esperanto – societo „La Mondo“ organizis  interesan prelegon „ESPERANTO-PONTO INTER HOMOJ“. Al cxirkaux 40 gelernantoj kaj profesoroj prelegis vicprezidanto de e-societo kaj konata banjaluka esperantisto Micxo Vrhovac, kiu parolis pri historio de Esperanto kaj pri gxia  rolo fortigi la ligilon inter homoj. Je la fino de la prelego gelarnantoj kaj profesoroj parolis kun prelaganto kaj kelkaj esprimis deziron lerni internacian lingvon. Profesorino de serba lingvo kaj literaturo Aleksandra Tatić, kiu je la nomo de lernejo helpis organizi la prelegon, post prelego interkonsentis kun vicprezidanto de e-societo „La Mondo“ Micxo Vrhovac kaj kasistino Ljiljana Slavnić pri kunlaboro en sekvontaj jaroj. La ideo estas subskribi protokolon en kiu estos definitaj la formojn de estonta kunlaboro.

Sur la retpagxo de Medicina mezlernejo oni povas tralegi informon pri la okazinta prelego kaj pri  la kurso por komencantoj kiu organizas e-societo „La Mondo“. La kurson komencos en unua parto de marto la 2014. j.

Informis,

Micxo Vrhovac

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Mićo Vrhovac vizitantoj

admin on December 20th, 2013

ESPERANTO EN PRIVATA MEZLERNEJO

En Mezlerneja centro „Ljubisxa Mladenovicx“ en Banja Luka, e-societo „La Mondo“

organizis prelegon „ESPERANTO – PONTO INTER HOMOJ“.

La 26-an de novembro en Mezlarneja centro „Ljubisxa Mladenovicx“ en Banja Luko unua

foje okazis prelegon pri Esperanto. Esperanto – societo „La Mondo“ organizis interesan

prelegon „ESPERANTO-PONTO INTER HOMOJ“ . Al cxirkaux 30 gelernantoj kaj

profesoroj prelegis vicprezidanto de e-societo kaj konata banjaluka esperantisto Micxo

Vrhovac, kiu parolis pri historio de Esperanto kaj pri gxia rolo fortigi la ligilon inter

homoj. Je la fino de la prelego gelarnantoj kaj profesoroj parolis kun prelaganto kaj kelkaj

esprimis deziron lerni internacian lingvon. Profesorino de serba lingvo kaj literaturo Smiljana

Antonicx, kiu ja la nomo de Mezlerneja centro helpis organizi la prelegon, post prelego

interkonsentis kun prezidanto de e-societo „La Mondo“ Nada Mesxinovicx kaj Micxo

Vrhovac pri kunlaboro en sekvontaj jaroj. La ideo estas subskribi protokolon en kiu estos

definitaj la formojn de estonta kunlaboro.

Sur la retpagxo de Mezlerneja centro oni povas tralegi informon pri la okazinta prelego kaj

pri la kurso por komencantoj kiu organizas e-societo „La Mondo“. La kurson komencos en

unua parto de februaro la 2014. j.

Micxo Vrhovac

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

admin on February 24th, 2013

U povodu jubileja 125 GODINA ESPERANTA u Ekonomskoj školi u Banjoj Luci je 15.02.2013. godine održano predavanje „125 GODINA ESPERANTA“. Predavanje je organizovalo Gradsko esperanto drustvo „La Mondo“ u saradnji sa direktorom Ekonomske škole Mr Predragom Damjanovićem. Predavanje je pripremio i održao potpredsjenik esperanto društva „La Mondo“ Mićo Vrhovac, koji je učenicima pričao o nastanku esperanto jezika, njegovoj misiji, istorijskom razvoju, njegovoj praktičnoj upotrebi i mogućnostima koje nam pružaju esperantske asocijacije i udruženja. Učenici su se interesovali za koje vrijeme mogu da nauče esperanto jezik kao i šta im on konkretno nudi.

Vrhovac je tom prilikom najavio kurs za početnike koji će startovati krajem februara 2013. godine, te da se svi zainteresovani mogu prijaviti u narednih 10 dana. Zamjenica direktora je obećala da će pokušati animirati učenike, te da će spisak zainteresovanih poslati organizatoru do početka kursa.

Učenici na predavanju

Učenici na predavanju

Mićo Vrhovac

admin on February 24th, 2013

U prostorijama banjalučkog esperanto društva „La Mondo“, sinoć je održano veče posvećeno životu i djelu, prije nekoliko dana preminulom, počasnom članu profesoru Boriši Milićeviću.

Banjalučki esperantisti su sa tugom i nevjericom prihvatili vijest da je 2. februara u Novom Sadu iznenada preminuo počasni član gradskog esperanto-društva „La Mondo“, profesor Boriša Milićević.

Boriša Milićević, diplomirani filolog i dugogodišnji direktor Esperanto-Instituta Saveza za esperanto Srbije, rođen je 14.10.1931. godine u Pepeljevcu kod Kuršumlije gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju a Filološki fakultet u Beogradu. Govorio je i pisao 8 stranih jezika: francuski, njemački, engleski, španski, portugalski, italijanski, ruski i esperanto. Radio je na mnogim poslovima u privredi i obrazovanju, a radni vijek je okončao kao savjetnik za korespondentske odnose sa inostranstvom i bankareske standarde u deviznom sektoru Privredne banke,  Novi Sad.

Esperantista je postao kao student 1953. godine u Društvu esperantista, Beograd. Bio je suosnivač Studenskog esperanto–kluba u Beogradu u 1954. godini. Kao esperantista obavljao razne značajne funkcije u esperantskim društvima, Savezu za esperanto Srbije , Savezu za esperanto Vojvodine i Jugoslavenskom savezu za esperanto. Najviše je radio na polju prevođenja, izvođenju nastave esperanto esperanto jezika, organizaciji ispita i redakcijama nekoliko esperantskih i neesperantskih časopisa ( „Vočo“,Borovo, Bilten esperanto društva „Marko Nešić“, Novi Sad, List Vojvođanske banke, N.Sad).

Za svoje rad odlikovan je Medaljom rada od Predsjednika Republike Srbije, Oredenom zasluga u Esperanto pokretu od Jugoslavenskog saveza za esperanto, Zlatnom značkom Kulturno-prosvjetne zajednice Srbije, Plaketom Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca Srbije i drugim priznanjima.

O saradnji sa profesorom Milićevićem govorili su poznati banjalučki esperantisti Mićo Vrhovac i Dr Ljubiša Preradović, koji su istakli da u periodu od 1996. godine prosto nije bilo značajnijeg projekta u kojem on nije učestvovao. Bili su to projekti prevođenja djela Petra Kočića, Ranka Preradovića, Stevke Kozić-Preradović, Vojina Trivunovića i Vlade Kecmana, turističkog prospekta grada Banja Luka kao i naučnih radova prilkom organizovanja naučnih skupova u Banjoj Luci i inostranstvu. Oba govornika su bila jedinstvena u ocjeni da su sarađivali sa velikim esperantistom, intelektualcem i čovjekom koji im je uvijek davao  energiju za nove zajedničke projekte.

„Nadam se da će nam njegov život i djelo  biti jaka inspiracija za naš  budući  rad“,  rekao je na kraju voditelj  večeri, Mićo Vrhovac.

admin on January 23rd, 2013

GRADSKO ESPERANTO DRUŠTVO

P.FAH 335,78000 BANJA LUKA

www.esperanto.rs.ba/lamondo

lamondo@blic.net ,

Tel: 065 904 875

Korisne informacije:

 • U februaru mjesecu 2013. počinje kurs Esperanto jezika za početnike
 • Prijaviti se možete odmah
 • Cijena 20,00 KM /mjesečno, kurs traje 4 mjeseca
 • Esperanto društvo je ugodno mjesto za druženje
 • Pomoću Esperanta ćete steći nove prijatelje u inostranstvu
 • Esperantisti mnogo putuju i vole da se druže
 • Upoznajte svijet uz pomoć Esperanta
admin on December 30th, 2012
U povodu jubileja 125 GODINA ESPERANTA u  banjalučkoj gimnaziji je 18.12. 2012. godine održano predavanje „125 GODINA ESPERANTA“.  Predavanje je organizovalo  Gradsko esperanto drustvo „La Mondo“ u saradnji  sa direktorom  gimnazije  Zoranom Pejašinovićem i profesoricom engleskog jezika Nives Jakovljević. Mićo Vrhovac  je učenicima pričao o nastanku esperanto jezika, njegovoj  misiji, istorijskom razvoju, njegovoj praktičnoj upotrebi  i mogućnostima koje nam pružaju esperantske asocijacije i udruženja. Učenici su se interesovai za koje vrijeme mogu da nauče esperanto jezik kao i šta im on konkretno nudi. Nekoliko učenika je odmah izrazilo volju da uči esperanto.
Gosp. Vrhovac   je tom prilikom najavio kurs za početnike koji će startovatii početkom  februara 2013. godine, te da se svi zainteresovani mogu  prijaviti do kraja januara naredne godine.  Profesorica Nives je obećala da će pokušati animirati učenike te da će spisak zainteresovanih poslati  organizatoru do početka  kursa.
Prije početka kursa biće organizovano još jedno predavanje u Ekonomskoj školi  na istu temu.
Mićo Vrhovac
admin on December 15th, 2012
Povodom stotinu godina od rođenja Tibora Sekelja Evropski esperantski savez je 2012.godinu proglasio godinom ovog istaknutog esperantiste, putopisca, novinara, planinarai etnologa, a banjalučko esperanto društvo “La Mondo” i Narodna univerzitetskabiblioteka su večeras u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci organizovali svečanost unjegovu čast.

Sinoć (10.12.) u Banjoj Luci je u organizaciji gradskog esperanto društva “La Mondo” iNarodne i univerzitetske biblioteke je održano veče posvećeno Tibor Sekelju. Prigodnopredavanje o životu i djelu Tibora Sekelja održao je Zlatko Tišljar, sekretar Evropskogesperantskog saveza iz Slovenije. U povodu 100 godina od rođenja Tibora Sekelja, Evropskiesperantski savez je 2012. godinu proglasio godinom Tibora Sekelja a Svjetska esperantskaorganizacija je potaknula sve nacionalne esperantska saveze da svoje članstvo informišuo njegovom životu i djelu. Tibor Sekelj je bio istaknuti esperantista, novinar, književnik,istraživač, član Britanskog kraljevskog geografskog društva, član Akademije za Esperantoi počasni član Svjetske esperantske organizacije. O njegovom utjecaju u svijetu govori iime jedne rijeke u Brazilu “ Rio Tibor”. Kao veliki svjetski putnik posjetio je 92 zemlje,sastao se sa dvadesetak šefova država, velikim brojem ambasadora i drugim svjetskimzvaničnicima. Poznavao je oko 30 jezika a tečno je govorio: mađarski,srpskohrvatski,njemački, španski,engleski, francuski i esperanto.Prema riječima Zlatka Tišljara Tibor je uvijek isticao da je on građanin svijeta te da pripadasvim mjestima koje je posjetio i da je u svakom tom mjestu ostavio dio sebe. Sve što je radiobilo je maksimalno. Tako je npr. koristio je svaku priliku da zastupa esperanto, pa je vezanoza to pisao je Međunarodnom savezu pisaca, udruženju PEN i UNESCO-u. Godine 1985.ostvario je Rezoluciju o esperantu koju je prihvatila Generalna konferencija UNESCO-a održana u Sofiji. Kada je postao direktor Muzeja u Subotici uveo je dosta novina u radi veoma se angažovao na međunarodnom planu tako da je postao sekretar Međunarodnogudruženja muzeologa.Iste večeri otvorena je i izložba knjiga Tibora Sekelja koju će posjetioci Narodne iuniverzitetske biblioteke moći da vide nardnih 10 dana. Otvarajući izložbu, Mićo Vrhovac,potpredsjednik esperanto društva „La Mondo“ rekao je da je Tibor napisao oko 30 knjigai da su neke doživjele velike uspjehe kako u našem regionu tako i u inostranstvu. Tako jenaprimjer knjiga „Kumevava sin prašume“ štampana u milion primjeraka i drži rekord štose tiče tiraža od svih esperantskih izdanja. Japansko ministarstvo prosvjete je ovu knjigupreporučilo da uđe u školske programe.Društvo “La Mondo” namjerava sljedeće godine da organizuje kurs esperanto jezika započetnike, kao i seriju predavanja učenicima i studentima čime će se uključiti u obilježavnjevilikog jubileja “125 – godina Esperanta”. Dogovorena je i promocija nove knjigepoznate esperantiskinje Tereze Kapiste iz Beograda, a nadamo se da ćemo otići i naMeđunarodnu školu esperanta u Slovačku, zaključio je Mićo Vrhovac.

Prema odluci Izvršnog odbora esperanto društva „La Mondo“ u Koprivnicu na 10. Kongres hrvatskih esperantista  koji se održavao od 22-24. Juna  putovali su: Vukašin Ćutić, Silvana Vrhovac i Mićo Vrhovac.  Na put smo krenuli 22.6. ujutro ličnim automobilom Miće Vrhovca i stigli u Koprivnicu oko 14:00 časova. Po dolasku u hotel, Podravina gdje se kongres  jednim dijelom i održavao, platili smo kotizaciju i dobili kongrsne materijale. U programu prvog dana je bilo nekoliko predavanja na različite teme. Tema  „Mapa religijskih objekata nacionalnih manjina u Republici Srpskoj“koju sam trebao držati  ja  je dan prije početka kongresa skinita sa programa. Tako je odlučilo rukovodstvo Saveza za esperanto Hrvatske na čelu sa Juditom Rej-Hudaček uz obrazloženje da je to neprikladna tema za ovaj kongres i da može izazvati neželjene reakcije po organizatora kongresa.  Ja sam bio razočaran sa takvom odlukom i  postavljao sam si pitanje da li da idem na ovaj kongres ali poslije konsultacija sa ostalima sam ipak odlučio da idem i da time omogućim i drugima da idu na kongres u Koprivnicu. Očigledno je da rukovodstvo Saveza za esperanto Hrvtaske nije ni pogledalo Mapu religijskih objekata koja im je ranije bila dostavljena već je na osnovu naslova zaključilo da to nije prikladno za ovaj kongres. Prema mišljenju nekih članova rukovodstva Saveza u pitanju je bio napad na Josipa Pleadina koji je bio jedan od glavnih organizatora Kongresa i koji je spornu temu uvrstio u program. Predsjednica Saveza Judita Rej-Hudaček mi se nekoliko puta izvinila i rekla da ja nisam kriv nego oni koji nisu ranije sve pregledali i ranije javili da ova tema ne može da bude prezentovana na kongresu. Ja sam joj rekao da i dalje mislim da su pogriješili što su to uradili jer tema nema veze sa sukobom hrvata , srba i muslimana u poslednjem ratu u Bosni i Hercegovini.

Drugog dana organizatori su pripremili bogat i zanimljiv program. Oficijalno otvaranje i  glavni program kongresa je održan u kulturnom domu „Domoljub“ u blizini hotela Podravina. Prema dogovoru esperantista iz BiH i organizatora Kongres sam pozdravio ja (Mićo Vrhovac) i tom prilikom predsjednici Saveza  poklonio Mapu religijskih objekata nacionalnih manjina u RS i Bibliografiju Boriše Milićevića.

Poslije zajedničkog ručka koji je protekao u dobrom raspoloženju i razgovoru sa sekretarom Saveza Spomenkom Štimec  posjetili smo  Podravkin muzej. Poslije toga smo išli u selo Koprivički Bregi gdje je upriličena mala svečanost od strane mještana i otkrivena je spomen ploča jednom od prvih esperantista toga kraja Iliji Puhalu. Nakon  toga posjetili smo selo Hlebine i galeriju naivne umjetnosti sa izvanrednom postavkom poznatih slikara naivaca Ivana Generalića, Josipa Generalića..

Po zvaršetku posjete Hlebinama organizatori su nas povezli u Đurđevac gdje se održavala poznata manifestacia „Picokijada“. Visoki pokrovitelj te manifestacije je bio predsjednik Hrvatske gosp. Ivo Josipović koji je došao da gleda predstavu na otvorenom u kojoj je prikazana bitka sa Turcima. Ta predstava i generalno ova manifestacija je bila zanimljiva i izazvala je veliku pažnju turista i stanovništva toga kraja. Program se završio vatrometom oko 23:30 tako da smo se u Koprivnicu vratili poslije ponoći.

Treći dan je bila organizovana posjeta Dokumentaciono-informativnom centru Đurđevac a zatim smo išli na piknik u jedno obližnje selo. Na pikniku su nam domaćini priredili roštilj i ponudili nas raznim domaćim pićima. Na pikniku smo stvarno uživali i bili domaćinski ugošćeni.

Po povratku kući smo nažalost u selu Badljevina  između Daruvara i Pakraca imali saobraćajni udes tako što smo autom sletili sa puta i udarili u drvo. Razlog udesa je bio umor vozača (M. Vrhovac). Na sreću svi putnici su dobro prošli i niko od ostalih učesnika u saobraćaju nije povrijeđen. Uz pomoć lokalnog stanovništva auto smo isvukli i parkirali pored jende kuće u blizini. Pošto nismo mogli nastaviti put istim automobilom pozvali smo Ljubišu Preradovića  (član e-društva „La Mondo“) da dođe po nas i on je došao u Badljevinu oko 20:30 časova. U Banja Luku smo stiglim oko 22:30 časva.

Banjalučani na kongresu Banjalučani sa Spomenkom Štimec

Svečano otvaranje kongresa M. Vrhovac u galeriji naivne umjetnosti-Hlebine

U muzeju Podravke Posjeta pravoslevnoj crkvi u Koprivnici

Izvještaj podnio  Mićo Vrhovac

admin on February 16th, 2012

Dana 31.01.2012. godine održana je godišnja izborna skupština Gradskog esperanto društa „La Mondo“. Predsjednik Društva Mićo Vrhovac je predsjedavo skupštinskim zasjedanjem uz pomoć Nade Mešinović i Ljubiše Preradovića. On je podnio izvještaj o radu za period 2009-2011 godina koji je poslije kraće diskusije usvojen uz manje dopune. Takođe je usvojen i finansijski izvještaj za isti period u primjedbu da je dosta učinjeno sobzirom na obezbijeđena i utrošena finansijska sredstva.

Plan rada za tekuću godinu je također usvojen poslije kraće diskusije u kojoj je naglašeno da treba dati prednost projektima koji popularišu Esperanto među studentima i učenicima te da treba nastaviti sa jezičkim usavršavanjem svih članova Društva.

Može se reći da je u proteklom periodu (2009-211) nastavljen kontinuitet u radu te da je došlo uvođenje nekih novih sadržaja u radu Društva. Tu se prvenstveno misli na zajednički projekt sa Shelter Scenom iz Kragujevca na predstavu „Deset dana kapetana Postnikova“ koja je izvedena u Poljskoj, Rusiji, Srbiji, BiH, Hrvatskoj, Danskoj i Italiji. Zahvaljujući tom projektu u Banja Luku je došao ruski kantautor i esperantista Mikaleo Bronštejn a ime našeg grada se čulo u mnogim zemljama gdje je predstava odigrana. Takođe značajna aktivnost koju treba istaći je napredni kurs koji veoma uspješno vodi Vukašin Ćutić i koji je stvorio veoma dobru atmosferu u Društvu.

Može se takođe primjetiti i dolazak i rad mladih esperantista na čelu sa Goranom Sekulić koja je učestvovala na međunarodnim esperantskim školama u Francuskoj i Slovačkoj. Ona je učestvovala u mnogim e-događajima koji su se desili u proteklom periodu i u monogome je osvježila rad Društva. Nadamo se da će naša mlada grupa još bolje raditi i biti veća ove i narednih godina.

Većina akcija koje su bile planirane a nisu izvedene su prvenstveno izostele zbog nedostatka finansijskih sredstava.

Izabran je i novi Izvršni odbor u sastavu:

 1. Nada Mešinović – predsjednik
 2. Mićo Vrhovac – zamjenik predsjednika
 3. Ljiljana Slavnić – sekretar
 4. Mira Niškanović – član
 5. Nada Dimkov – član

Također je izabran i novi Nadzorni odbor u sastavu:

 1. Prof Dr Ljubiša Preradović – predsjednik
 2. Ozren Pažin – član
 3. Gorana Sekulić – član

Za dosadašnje zasluge u radu esperanto društava „La Mondo“ za počasne članove su proglašeni:

 1. Vukašin Ćutić Vule – Banja Luka
 2. Boriša Milićević – Novi Sad
 3. Tereza Kapista – Beograd

Mićo Vrhovac

admin on December 27th, 2011


En Banja Luka estis organizita vespero de rusa kulturo „EL RUSUJO KUN AMO“. Aktoroj, verkistoj al banjalukanoj montris nur unu parto de rusa kulturo.

En Banja Luko la 19-an de septembro okazis vespero de rusa kulturo en Muzika pavliono laux nomo „El Rusujo kun amo“. Aktoroj, verkistoj kaj kantistoj prezentis al banjalukanoj unu parto de rusa kulturo.Cxefa gasto, rusa verkisto, muzikisto kaj esperantisto Mikaelo Bronsxtejn, konata kiel verkisto de romano „Dek tagoj de kapitano Postnikov“.Laux tiu romano estas farita teatrajxo jam prezentita en Polando, Rusujo, Serbio, Kubo, Bosnujo, Danujo kaj Italujo. Mikaelo en Banja Luka prezentigxis kiel kantisto siajn kaj popolajn rusajn kantojn. „Mi estas tre kontenta cxar mi vizitis tiun belan urbon, kaj enkonis i nteresajn homojn kaj el Banja Luka foriris plenkore kun espero ke denove venos al Bosnujo.

Sen cxefa gasto el Rusujo al publiko prezentigxis banjalukaj artistoj: Kenan Hodžić (ludis per gitaro „Ansiamski mačak“), Vanja Gajić ( recitis versojn de A.S. Pusxkin kaj Jesenjin) kaj micxo Vrhovac ( ludis parto de teatrajxo „Dek tagoj de kapitano Postnikov“).

La aparte interesa kaj altkvalita prezentajxo havis aktorino de nacia teatro de Respubliko Serba, Jelna Trepetova Kosticx. Sxi recitis versojn de A.S. Pusxkin kaj Jevgenij Jevtusxnko kaj kantis kelkajn popularajn rusajn kantojn kun Bronsxtejn.

Organizanto de tiu okazajxo estis Centro BeL@Espero el Banja Luka kiu estas fondita antaux 8 jarojn kaj tiu okazajxo estas unu el kelkaj sekvontaj kiuj okazos en Banja Luka kaj eksterlando.“ Vi povas atendi novajn koncertojn, promociojn, teatrajxojn, ekspoziciojn“ diris Micxo Vrhoca, prezidanto de Centro Bel@Espero.

Trepetova i Bronstejn(PDF)

Raportis

Micxo Vrhovac